Children claim their future

Doel van het project ‘Children Claim their Future’ was kinderen bewust te laten worden van hun eigen omgeving, van hun wensen voor de toekomst en ook van het verschil tussen die gewenste toekomst en hun huidige situatie, en hoe ze die toekomst vorm zouden willen geven. Leiders en bestuurders aanspreken en aanzetten tot verandering. Het einddoel zou zijn dat kinderen in elk land afspraken zouden maken met hun regering over de transitie naar een duurzame samenleving.

Het project ‘Children claim their future’ kende een bijzonder succesvolle start in Nederland. Al snel kreeg het idee veel draagvlak, de juiste mensen en organisaties omarmden het en committeerden zich eraan. Er vormde zich een kern van 25 ambassadeurs die het project ‘droegen’. In allerlei vormen zijn workshops gehouden met jongeren van 10 tot 18 jaar. Van hieruit ontwikkelde zich het idee van een werkconferentie, waarbij duidelijk werd hoe het project verder vorm gegeven zou worden. Aan de werkconferentie, die plaats vond in 2006, deden 80 jongeren mee, evenals de ambassadeurs. Plannen voor het vervolg omvatten onder meer lokale centra waar jongeren daadwerkelijk aan de slag zouden kunnen voor het vormgeven aan hun toekomst.

Zo leek het dat alles aan dit project klopte. Desondanks bleek dat we te vroeg waren, de geesten bleken nog niet rijp voor een dergelijk visionaire aanpak. Verdere financiering bleek onhaalbaar, zelfs bij díe organisaties waarbij dit voor de hand leek te liggen.