Collectieve inkoop PV

In 2010 startte Urgenda (de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken) de eerste landelijke collectieve inkoopactie voor PV-systemen (zonnepanelen) voor huishoudens. Het doel was om een prijsvoordeel te bewerkstelligen en mede daardoor veel huishoudens over de streep te trekken. En het werkte !

Stichting EarthWise pakte samen met een groepje gemotiveerde burgers in Zwolle (Raphaël, Loet, Charles en Alan) dit idee op, geholpen door een subsidieregeling van de provincie Overijssel.

In twee rondes werden zo’n 350 huishoudens enthousiast gemaakt, die samen 1 MWp PV installeerden. Dit voorbeeld zette veel anderen aan tot volgen. Tot op heden is Zwolle de meest ‘PV-rijke’ gemeente van Nederland. Het voorbeeld van Zwolle straalde ook uit naar de regio. Een succesvolle actie.

Stichting EarthWise faciliteerde de Zwolse acties door als penvoerder op te treden.