En passant

Nu (2020) we er tóch zijn nemen we nog een paar dingen mee die niet direct met het klooster en de school te maken hebben. We helpen nu enkele ideeën handen en voeten te geven.

Elektriciteit voor het dorpje Phaya Taung

In 2019 gaven we al een soort presentatie voor de dorpshoofden van Phaya Taung Village. We hebben uitgebreid van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van PV.

We ontmoeten daarbij dezelfde mix van scepsis én enthousiasme die we thuis ook kennen. De scepsis wordt gevoed door slecht werkende systemen in de buurt (slechte panelen, ontbrekende elektronica, slechte accu’s, vieze panelen). En ze verlangen zó naar de elektriciteit die hen al jaren wordt beloofd ! Van de stuwdam die hun meer heeft veranderd. Ze denken dat ze nu snel op het net worden aangesloten en hebben geen idee van de kosten.

Deze keer regelen we een ontmoeting tussen de dorpshoofden, Techno-Hill en Ponghyi. Zij kunnen nu van gedachten wisselen over ervaringen met projecten in Myanmar zélf. Alle voor-onderstellingen, aannames en vooroordelen worden in perspectief geplaatst. Het enthousiasme krijgt de overhand en de aanvraag voor subsidie kan worden gedaan.

Later, na een bezoek aan projecten op eilanden, mailen wij foto’s om vanuit een neutraal standpunt te laten zien hoe het eruit ziet.