High efficiency cookstoves

High efficiency cookstoves

Oók in de huishoudens wordt op hout gekookt. We horen verhalen van dorpjes waar in en om het dorp de bomen verdwijnen. En voor de relatief arme bevolking kost hout veel geld. We weten van het bestaan van ‘high-efficiency cookstoves’, waarin het vuur wordt ‘opgesloten’ en heter en efficiënter brandt. Een grote fabrikant in Myanmar vinden we bereid zes stuks gratis te leveren, zodat er in het dorpje ervaring mee kan worden opgedaan. De overheid heeft een subsidieprogramma om deze cookstoves aan te schaffen.