Projecten 2020

Wat begon met een klein projectje van schoolmateriaal is uitgegroeid naar meerdere en serieuze projecten. We zouden kijken of er in Nederland practicum materiaal ‘over’ was. En eind 2018 werden twee grote kisten materiaal naar Phaya Taung verscheept.

Begin 2019 waren we terug om het practicummateriaal te overhandigen en onderzoek te doen naar het elektriciteitsverbruik en de problemen met de kleine waterkrachtcentrale. Het probleem bleek niet zozeer schade door blikseminslag, maar wél een véél te grote (en dus inefficiënte) en slechte generator. Ook het energiegebruik is in kaart gebracht en bleek met gemak geleverd te kunnen worden door de centrale. Een nieuwe kleinere generator van 7,5 KW zou een grote vooruitgang kunnen betekenen.

We keken met andere ogen en leerden veel over het hele reilen en zeilen van de school. We inventariseerden het elektriciteitsgebruik en het gebruik van brandhout. Ter plaatse ontstonden al ideeën, die meteen besproken zijn met Ponghyi, U Zin Lay (tweede monnik) en Thant Zin Oo (facility manager). Veel ideeën waren niet geheel nieuw, maar door gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden zoals projectorganisatie, waren deze ideeën nooit tot uitvoering gebracht

Eenmaal thuis werken we de ideeën uit en mailen veel met het klooster. Er komt niets in beweging ! Ook nu weer dezelfde belemmerende factoren, terwijl het voor ons zo simpel lijkt. Prioriteit nummer 1 is toch écht de kinderen, hun huisvesting en het eten ! Onze mecenas is (weer) bereid een grote duit in het zakje te doen. Begin 2020 gaan we opnieuw naar Phaya Taung. Met uitgewerkte plannen én geld om te investeren. Naar de projecten >>>