School

… tussen de 20 en 150 leerlingen. In de nieuwe lokalen … staan tafels met banken. In de grotere oude lokalen zit iedereen gewoon op de grond. Een deel van de docenten is oudejaars studenten, die op dezelfde manier lesgeven als ze zelf gekregen hebben. Alles voorzeggen, klassikaal nazeggen. Geen interactie, zelfwerkzaamheid of nadenken. Uit je hoofd leren. Dat is het systeem.