Wie zijn wij

De Stichting EarthWise onderneemt activiteiten die een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Zij richt zich daarbij op het vergroten van het bewustzijn bij mensen en bedrijven ten aanzien van het effect dat ons handelen heeft op onze huidige én onze toekomstige leefomgeving. Zij streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te stimuleren tot gedragsverandering.

Gedeelde en gecombineerde passie, inspiratie en creativiteit vormen de bouwstenen voor de transformatie naar duurzaamheid.

EarthWise is een non-profit organisatie met ANBI-status. Haar financiële middelen komen van giften, donaties, schenkingen en projectsubsidies. Zij maakt deel uit van een groeiend (internationaal) netwerk van inspirerende en bevlogen mensen en organisaties.

EarthWise nodigt u van harte uit uw inspirerende ideeën samen met ons verder uit te werken.